1. Haberler
  2. Gündem
  3. Tüik: Araştırma kapsamında 50 ve daha üst yaştaki 29 bin 785 kişi ile ilgili bilgi derlendi

Tüik: Araştırma kapsamında 50 ve daha üst yaştaki 29 bin 785 kişi ile ilgili bilgi derlendi

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

tuik arastirma kapsaminda 50 ve daha ust yastaki 29 bin 785 kisi ile ilgili lyXV1iqn
Türkiye Yaşlı Profili Araştırması, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ortasında 10 Mayıs 2023 tarihinde imzalanan protokol kapsamında yürütülmüştür.

Araştırma ile Türkiye’de yaşlı nüfus ile ilgili siyasetlerin geliştirilmesine temel teşkil etmek üzere somut dataların elde edilmesi, mevcut bilgilerin bir ortaya getirilmesi ve yaşlı refahı göstergelerinin elde edilmesi amaçlanmıştır.

Araştırma kapsamında, içinde 50 ve daha üst yaşta en az bir fert bulunan 22 bin 640 örnek hane belirlenmiştir. Araştırmanın örneklem tasarımı, İstatistiki Bölge Üniteleri Sınıflaması (İBBS) 1. Seviyeye nazaran 12 bölge bazında kestirim üretecek halde tasarlanmıştır. 

Seçilen hanelerde yaşayan 50 ve daha üst yaştaki bireylere demografik bilgiler, çalışma hayatı ve ekonomik durum, sıhhat, bağımsız hayat, bakım ve toplumsal yardımlar, etraf, toplumsal hayata iştirak, hayat memnuniyeti, afet ve acil durumlar, yaşlı hakları ve ayrımcılık bahislerinde sorular içeren anket uygulanmıştır. İleri yaşlarda olup anketi cevaplamayı kısıtlayan rastgele bir sıhhat sorunu ya da mahzuru olan bireyler için yerine yanıt verebilecek nitelikteki (kişiyi tanıyan ve onunla ilgili bilgiye sahip hanehalkı üyesi olan ya da olmayan) bir fertten bilgiler alınmıştır. Bu durumda, algı ya da görüş içeren sübjektif sorular sorulmamıştır.

Araştırma sonuçlarından elde edilen temel bilgiler aşağıda verilmiştir. 

Kronik hastalığı olan 65+ yaştaki şahısların oranı %78,7 oldu

Hipertansiyon, diyabet, kalp hastalığı, kanser, böbrek yetmezliği, inme-felç, hepatit, astım vb. kronik (süreğen) hastalığı olan 65 ve daha üst yaştaki bireylerin oranı %78,7 oldu. 

Kronik hastalığı olan 65 ve daha üst yaştaki bireyler içinde kronik hastalığının günlük faaliyetlerini; önemli ölçüde kısıtladığını belirtenlerin oranı %32,3, önemli ölçüde kısıtlamadığını belirtenlerin oranı %55,2 ve kısıtlamadığını belirtenlerin oranı %12,5 oldu. 

Kronik hastalığı olan 65 ve daha üst yaştaki bireyler İBBS 1. Seviyeye nazaran incelendiğinde, kronik hastalığı olan bireylerin oranının en fazla olduğu bölgenin %83,0 ile Doğu Karadeniz Bölgesi olduğu görüldü. Bu bölgede kronik hastalığının günlük faaliyetlerini önemli ölçüde kısıtladığını belirtenlerin oranı ise %46,6 oldu. Kronik hastalığı olan bireylerin oranının en az olduğu bölgenin %74,9 ile Doğu Marmara Bölgesi olduğu görüldü. Bu bölgede kronik hastalığının günlük faaliyetlerini önemli ölçüde kısıtladığını belirtenlerin oranı ise %30,2 oldu.

Görmede çok zorlanan ya da hiç göremeyen 65+ yaştaki bireylerin oranı %10,1 oldu 

İşlevsel zorluk çeken (çok zorlanan ya da hiç yapamayan) 65 ve daha üst yaştaki bireyler incelendiğinde, görmede zorluk çeken bireylerin oranının %10,1, duymada zorluk çekenlerin oranının %10,6, konuşmada zorluk çekenlerin oranının ise %2,2 olduğu görüldü. Yürüme, merdiven çıkma yahut inmede zorluk çekenlerin oranı %27,1, bir şeyler taşıma yahut tutmada zorluk çekenlerin oranı %29,7, yaşıtlarına nazaran öğrenme, kolay dört süreç yapma, hatırlama yahut dikkatini toplamada zorluk çekenlerin oranı ise %13,8 oldu. 

Görmede zorluk çeken 65 ve daha üst yaştaki erkeklerin oranı %8,4 iken bayanların oranı %11,4 oldu. Duymada zorluk çeken erkeklerin oranı %10,0 iken bayanların oranı %11,0, konuşmada zorluk çeken erkeklerin oranı %2,0 iken bayanların oranı %2,3 oldu. 

Yürüme, merdiven çıkma yahut inmede zorluk çeken erkeklerin oranı %18,2 iken bayanların oranı %34,3, bir şeyler taşıma yahut tutmada zorluk çeken erkeklerin oranı %19,9 iken bayanların oranı %37,5 oldu. Yaşıtlarına nazaran öğrenme, kolay dört süreç yapma, hatırlama yahut dikkatini toplamada zorluk çeken erkeklerin oranı %8,7 iken bayanların oranı %18,0 oldu.

İşlevsel zorluk çeken 65 ve daha üst yaştaki bireyler İBBS 1. Seviyeye nazaran incelendiğinde, görmede zorluk çeken bireylerin oranının en yüksek olduğu bölgenin %18,4 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğu görüldü. Duymada zorluk çeken bireylerin oranının en yüksek olduğu bölgenin %15,4 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi, konuşmada zorluk çeken şahısların oranının en yüksek olduğu bölgenin ise %4,6 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğu görüldü. 

Genel sıhhat durumunu güzel ya da çok güzel olarak belirten 65+ yaştaki şahısların oranı %22,7 oldu 

Genel sıhhat durumunu yeterli olarak belirten 50 ve daha üst yaştaki bireylerin oranı %32,4 iken çok güzel olarak belirtenlerin oranı %2,5 oldu. Sıhhat durumunu orta olarak belirten bireylerin oranı %45,9 iken berbat olarak belirtenlerin oranı %16,9 ve çok berbat olarak belirtenlerin oranı %2,4 oldu.

Genel sıhhat durumunu âlâ olarak belirten 65 ve daha üst yaştaki bireylerin oranı %21,4 iken çok güzel olarak belirtenlerin oranı %1,3 oldu. Sıhhat durumunu orta olarak belirten bireylerin oranı %48,7 iken makûs olarak belirtenlerin oranı %24,6 ve çok berbat olarak belirtenlerin oranı %4,1 oldu.

Engelli sıhhat heyeti raporu olan 65+ yaştaki şahısların oranı %8,7 oldu

Engelli sıhhat şurası raporu olan 50 ve daha üst yaştaki şahısların oranı %7,6 oldu. Bu oran 65 ve daha üst yaştaki şahıslar için %8,7 oldu. Engelli sıhhat şurası raporu olan 65 ve daha üst yaştaki erkeklerin ve bayanların oranının %8,7 ile tıpkı olduğu görüldü.

Engelli sıhhat şurası raporu olan 65 ve daha üst yaştaki şahısların %77,6’sının kronik hastalık, %48,7’sinin ortopedik, %23,0’ının görme, %15,2’sinin işitme, %11,7,’sinin zihinsel, %10,0’ının lisan ve konuşma, %7,6’sının ruhsal ve duygusal ve %1,4’ünün öteki nedenler ile engelli sıhhat şurası raporu olduğu görüldü.

Düzenli olarak fizikî aktivite, antrenman yahut spor yapan 65+ yaştaki şahısların oranı %18,3 oldu

 

Her gün yahut çabucak hemen her gün fizikî aktivite, antrenman yahut spor yapan 50 ve daha üst yaştaki bireylerin oranı %21,5 oldu. Bu oran 65 ve daha üst yaştaki bireyler için %18,3 oldu.

Her gün yahut çabucak hemen her gün fizikî aktivite, idman yahut spor yapan 65 ve daha üst yaştaki erkeklerin oranı %25,5 iken bayanların oranı %12,5 oldu.

Hiçbir vakit fizikî aktivite, antrenman yahut spor yapamayan 65 ve daha üst yaştaki şahısların oranı %51,4 oldu. Erkeklerin oranı %43,3 iken bayanların oranı %57,8 oldu. Hiçbir vakit fizikî aktivite, idman yahut spor yapamayan 65 ve daha üst yaştaki bireylerin %66,2’sinin sıhhat nedeniyle yapamadığı görüldü. Bu oran erkekler için %58,0, bayanlar için ise %71,1 oldu.

Her gün tütün mamulü kullanan 65+ yaştaki şahısların oranı %11,3 oldu

Her gün tütün mamulü kullanan 50 ve daha üst yaştaki bireylerin oranı %21,6 oldu. Bu oran 65 ve daha üst yaştaki bireyler için %11,3 oldu.

Her gün tütün mamulü kullanan 65 ve daha üst yaştaki erkeklerin oranı %20,0 iken bayanların oranı %4,3 oldu.

Hiç tütün mamulü kullanmamış olan 65 ve daha üst yaştaki bireylerin oranı %65,6 iken bu oranın erkeklerde %37,6, bayanlarda %88,0 olduğu görüldü. Daha evvel tütün mamulü kullanmış olup kullanmayı bırakan 65 ve daha üst yaştaki bireylerin oranı %21,0 iken bu oranın erkeklerde %39,4, bayanlarda %6,4 olduğu görüldü.     

En az bir 65+ yaşta fert bulunan hanelerin %81,8’inin mesken sahibi olduğu görüldü 

En az bir 65 ve daha üst yaşta fert bulunan hanelerin %81,8’inin konut sahibi, %10,4’ünün kiracı ve %7,7’sinin lojmanda yaşadığı ya da mesken sahibi olmayıp kira ödemediği görüldü. 

İBBS 1. Seviyeye nazaran en az bir 65 ve daha üst yaşta fert bulunan haneler içinde konut sahibi olanların oranının en fazla olduğu bölgenin %91,2 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi, en az olduğu bölgenin ise %74,1 ile İstanbul olduğu görüldü.

Evde yalnızken kendini inançta hisseden 65+ yaştaki şahısların oranı %86,6 oldu

Evde yalnızken kendini inançta hisseden 65 ve daha üst yaştaki bireylerin oranı %86,6 iken bu oran erkeklerde %91,3, bayanlarda ise %82,9 oldu. Meskende yalnızken kendini inançta hissetmeyen ya da kısmen inançta hisseden bireylerin oranı %13,4 iken bu oran erkeklerde %8,7, bayanlarda ise %17,1 oldu.

İBBS 1. Seviyeye nazaran konutta yalnızken kendini inançta hisseden 65 ve daha üst yaştaki şahısların oranının %92,5 ile en fazla Batı Marmara Bölgesinde olduğu görüldü. Bu bölgede meskende yalnızken kendini inançta hissetme oranı erkeklerde %94,9, bayanlarda ise %90,4 oldu.

Evde yalnızken kendini inançta hisseden şahısların oranının %75,0 ile en az Güneydoğu Anadolu Bölgesinde olduğu görüldü. Bu bölgede konutta yalnızken kendini inançta hissetme oranı erkeklerde %82,9, bayanlarda ise %69,2 oldu.

Son 12 ay içinde konutun içinde ya da dışında düşen 65+ yaştaki bireylerin oranı %24,0 oldu 

Son 12 ay içinde konutun içinde ya da dışında düşen 50 ve daha üst yaştaki bireylerin oranı %17,5 iken bu oran 65 ve daha üst yaştaki şahıslar için %24,0 oldu. Konutun içinde ya da dışında düşen 65 ve daha üst yaştaki erkeklerin oranı %19,1 iken bayanların oranı %28,0 oldu.

Konutun içinde ya da dışında düşen 65 ve daha üst yaştaki bireylerin %32,2 ile en fazla sokakta yürürken ya da karşıdan karşıya geçerken düştüğü görüldü. Düşen 65 ve daha üst yaştaki bireylerin %29,0’ının odada ya da salonda, %17,6’sının banyo ya da tuvalette, %13,8’inin konutun dışında rastgele bir binada, %12,6’sının merdivende, %8,7’sinin ise yataktan kalkarken ya da yatağa yatarken düştüğü görüldü. Düşen bireylerin %7,4’ünün mutfakta, %6,1’inin balkonda, %4,2’sinin taşıta binerken ya da taşıttan inerken ve %1,9’unun başka yerlerde düştüğü görüldü.

Yalnız yaşayan 65+ yaştaki şahısların oranı %20,4 oldu

Yalnız yaşayan 65 ve daha üst yaştaki şahısların oranı %20,4 iken eşiyle yaşayan bireylerin oranı %35,8, oğlu/gelini, kızı/damadı ve torunlarıyla yaşayan şahısların oranı %17,0, eşi ve çocuklarıyla yaşayan bireylerin oranı ise %13,1 oldu.

Yalnız yaşayan erkeklerin oranı %11,9 iken eşiyle yaşayanların oranı %46,5, eşi ve çocuklarıyla yaşayanların oranı %19,1, oğlu/gelini, kızı/damadı ve torunlarıyla yaşayanların oranı %6,2 oldu. Yalnız yaşayan bayanların oranı %27,2 iken eşiyle yaşayanların oranı %27,3, eşi ve çocuklarıyla yaşayanların oranı %8,4, oğlu/gelini, kızı/damadı ve torunlarıyla yaşayanların oranı %25,7 oldu.

Alışverişini kendi yapabilen 65+ yaştaki bireylerin oranı %55,1 oldu 

Lawton-Brody Enstrümental Günlük Ömür Aktiviteleri Ölçeğinde yer alan bileşenler kapsamında şahısların günlük aktiviteleri yapabilme durumları incelendiğinde, 65 ve daha üst yaştaki şahısların %85,7’sinin telefon kullanabildiği, %55,1’inin alışverişini kendi yapabildiği, %61,1’inin yemeğini kendi hazırlayabildiği, %76,6’sının mesken paklığı yapabildiği görüldü. Bireylerin %72,8’sinin çamaşır yıkayabildiği, %76,3’ünün seyahat yapabildiği, %85,5’inin ilaçlarını kendi başına kullanabildiği, %74,0’ının nakdî işlerini yapabildiği görüldü.

Erkeklerin %91,2’sinin telefon kullanabildiği, %71,7’sinin alışverişini kendi yapabildiği, %57,0’ının yemeğini kendi hazırlayabildiği, %76,7’sinin mesken paklığı yapabildiği görüldü. Erkeklerin %68,0’sının çamaşır yıkayabildiği, %86,0’ının seyahat yapabildiği, %88,5’inin ilaçlarını kendi başına kullanabildiği, %87,5’inin nakdî işlerini yapabildiği görüldü.

Kadınların %81,3’ünün telefon kullanabildiği, %41,7’sinin alışverişini kendi yapabildiği, %64,3’ünün yemeğini kendi hazırlayabildiği, %76,5’inin mesken paklığı yapabildiği görüldü. Bayanların %76,7’sinin çamaşır yıkayabildiği, %68,6’sının seyahat yapabildiği, %83,3’ünün ilaçlarını kendi başına kullanabildiği, %63,2’sinin nakdî işlerini yapabildiği görüldü.

Kendi başına banyo yapabilen 65+ yaştaki bireylerin oranı %86,5 oldu

KATZ Günlük Ömür Aktiviteleri Ölçeğinde yer alan bileşenler kapsamında şahısların günlük aktiviteleri yapabilme durumları incelendiğinde, 65 ve daha üst yaştaki bireylerin, %86,5’inin kendi başına banyo yapabildiği, %89,5’inin kendi başına giyinebildiği, %92,1’inin kendi başına tuvaletini yapabildiği görüldü. Şahısların %92,1’inin kendi başına yataktan kanepeye geçebildiği, %83,1’inin tuvaletini tutabildiği, %95,2’sinin yemeği kendi başına yiyebildiği görüldü.

Erkeklerin %90,9’unun kendi başına banyo yapabildiği, %92,4’ünün kendi başına giyinebildiği, %94,5’inin kendi başına tuvaletini yapabildiği görüldü. Erkeklerin, %94,5’inin kendi başına yataktan kanepeye geçebildiği, %87,0’ının tuvaletini tutabildiği, %96,2’sinin yemeği kendi başına yiyebildiği görüldü. 

Kadınların %82,9’unun kendi başına banyo yapabildiği, %87,3’ünün kendi başına giyinebildiği, %90,2’sinin kendi başına tuvaletini yapabildiği görüldü. Bayanların, %90,2’sinin kendi başına yataktan kanepeye geçebildiği, %80,1’inin tuvaletini tutabildiği, %94,5’inin yemeği kendi başına yiyebildiği görüldü.

Akıllı cep telefonu kullanan 65+ yaştaki şahısların oranı %52,7 oldu 

Akıllı cep telefonu kullanan 65 ve daha üst yaştaki bireylerin oranı %52,7 iken tuşlu cep telefonu kullanan şahısların oranı %32,0, bilgisayar kullananların oranı %6,0, tablet kullananların oranı %3,9 oldu.

Akıllı cep telefonu kullanan erkeklerin oranı %60,8, bayanların oranı %46,2 iken tuşlu cep telefon kullanan erkeklerin oranı %31,1, bayanların oranı ise %32,6 oldu. Bilgisayar kullanan erkeklerin oranı %8,9, bayanların oranı %3,6 iken tablet kullanan erkeklerin oranı %5,1, bayanların oranı ise %2,9 oldu.

Erkekler en fazla haber ve tartışma programlarını izlerken bayanlar en fazla TV dizilerini izledi

Haber ve tartışma programlarını izleyen 65 ve daha üst yaştaki şahısların oranı %44,1 iken TV dizilerini seyredenlerin oranı %21,6, gündüz jenerasyonu programlarını seyreden bireylerin oranı %15,6 ve belgesel programlarını seyreden şahısların oranı %5,1 oldu. Müsabaka programlarını seyredenlerin oranı %3,5, spor programlarını seyredenlerin oranı %2,4, müzik programlarını seyredenlerin oranı %1,4, öteki programları seyredenlerin oranı %0,3 iken TV izlemeyenlerin oranı %6,1 oldu.

TV programları içinde 65 ve daha üst yaştaki erkeklerin en fazla %69,0 ile haber ve tartışma programlarını, bayanların ise en fazla %32,5 ile TV dizilerini, %26,4 ile gündüz jenerasyonu programlarını ve %23,4 ile haber ve tartışma programlarını seyrettikleri görüldü.

Geçmişe memnunlukla bakan 65+ yaştaki bireylerin oranı %71,1 oldu

Geçmişe memnunlukla bakan 65 ve daha üst yaştaki bireylerin oranı %71,1 oldu. Bu oran erkekler için %74,5 iken bayanlar için %68,3 oldu.

Yaşlıların tecrübelerinden faydalanılması gerektiğini belirten 65+ yaştakilerin oranı %81,9 oldu

Toplumun yaşlı bireylerin tecrübelerinden faydalanması gerekir tabirine katılan 65 ve daha üst yaştaki bireylerin oranı %81,9 oldu. Bu söze katılan erkeklerin oranı %84,4 iken bayanların oranı %79,9 oldu.

Acil durumlarda yardım isteyebileceği biri olan 65+ şahısların oranı %86,7 oldu 

Acil durumda yardım isteyebileceği biri olan 65 ve daha fazla yaştaki bireylerin oranı %86,7 oldu. Bu oran erkekler için %87,7 iken bayanlar için %85,9 oldu.

Kişilerin %54,6’sı ileri yaş devrinde meskende bakım/gündüzlü bakım hizmeti alacağını belirtti

İleri yaş periyodunda 50 ve daha üst yaştaki bireylerin %54,6’sı konutta bakım hizmeti/gündüzlü bakım hizmeti alarak meskeninde kalmayı tercih edeceğini belirtti. Bu yaş kümesindeki bireylerin %24,2’si oğlunun/kızının yanında kalmayı, %5,9’u ise huzurevine gitmeyi tercih edeceğini belirtti.

İleri yaş periyodunda ömür tercihleri 65 ve daha üst yaştakiler için incelendiğinde, bu şahısların %51,9’u meskende bakım hizmeti/gündüzlü bakım hizmeti alarak konutunda kalmayı, %29,6’sı oğlunun/kızının yanında kalmayı, %5,1’i ise huzurevine gitmeyi tercih edeceğini belirtti.

İleri yaş periyodunda hayat tercihleri incelenen 65 ve daha üst yaştaki erkeklerin %55,7’si meskende bakım hizmeti/gündüzlü bakım hizmeti alarak meskeninde kalmayı, %23,2’si oğlunun/kızının yanında kalmayı, %6,4’ü ise huzurevine gitmeyi tercih edeceğini belirtti. Bayanlarda bu oranlar sırasıyla %48,8, %34,8 ve %4,1 oldu.

İleride huzurevini tercih edeceklerin %41,3’ü çocuklarına yük olmak istemediklerini belirtti 

İleri yaş periyodunda huzurevinde kalmayı tercih eden 50 ve daha üst yaştaki bireylerin %41,3’ü çocuklarına yük olmak istemediğini, %26,5’i huzurevindeki imkanların daha uygun olduğunu, %10,6’sı bakacak kimsenin olmayacağını belirtti.

Huzurevinde kalmayı tercih eden 65 ve daha üst yaştaki bireylerin %39,0’ı çocuklarına yük olmak istemediğini, %27,1’i huzurevindeki imkanların daha güzel olduğunu, %10,4’ü bakacak kimsenin olmayacağını belirtti. 

Erkeklerin %39,2’si çocuklarına yük olmak istemediğini, %27,4’ü huzurevindeki imkanların daha düzgün olduğunu, %11,0’ı çocuklarının/gelininin/damadının kendisiyle birlikte yaşamak istemeyebileceğini belirtti. Bayanların %38,8’i çocuklarına yük olmak istemediğini, %26,8’i huzurevindeki imkanların daha âlâ olduğunu, %11,9’u bakacak kimsenin olmayacağını belirtti.

Son seçimlerde oy kullanan 65+ yaştaki bireylerin oranı %91,3 oldu

Son seçimlerde oy kullanan 65 ve daha üst yaştaki bireylerin oranı %91,3 oldu. Bu oran erkekler için %94,3 iken bayanlar için %88,9 oldu.

Torunu olup bakımıyla ilgilenen 65+ yaştaki bireylerin oranı %9,7 oldu

Torunu olup bakımıyla ilgilenen 65 ve daha üst yaştaki bireylerin oranı %9,7 iken bu oran erkekler için %8,8, bayanlar için %10,3 oldu. 

Torunu olup bakımıyla ilgilenen bireylerden, %64,4’ü her gün, %12,9’u hafta içi her gün, %10,6’sı bazen, %7,8’i hafta içi birkaç gün ve %4,2’si hafta sonu torun bakımıyla ilgilendi. 

Erkeklerin %59,1’inin her gün, %13,6’sının hafta içi her gün ve bazen, %8,5’inin hafta içi birkaç gün ve %5,2’sinin hafta sonu torun baktığı görüldü. Bayanların %68,0’ının her gün, %12,5’inin hafta içi her gün, %8,7’sinin bazen, %7,3’ünün hafta içi birkaç gün ve %3,6’sının hafta sonu torun baktığı görüldü.

Mutlu olduğunu beyan eden 65+ yaştaki bireylerin oranı %64,1 oldu 

Mutlu olduğunu beyan eden 65 ve daha üst yaştaki bireylerin oranı %64,1 iken mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı %8,0 oldu. Memnun olduğunu beyan eden erkeklerin oranı %64,9 iken bayanların oranı %63,5 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden erkeklerin oranı %7,2 iken bayanların oranı %8,6 oldu.

Mutluluk kaynağı olarak sıhhat 65+ yaştaki şahıslar için %82,0 ile birinci sırada yer aldı

Mutluluk kaynağı olarak sıhhat 65 ve daha üst yaştaki şahıslar için %82,0 ile birinci sırada yer alırken, bunu %12,0 ile sevgi, %2,9 ile muvaffakiyet ve %2,4 ile para izledi. Erkekler için %78,5 ile sıhhat birinci sırada yer aldı. Bunu %13,3 ile sevgi, %4,0 ile muvaffakiyet ve %3,2 ile para izledi. Bayanlar için %84,7 ile sıhhat birinci sırada yer aldı. Bunu %11,0 ile sevgi, %2,0 ile muvaffakiyet ve %1,8 ile para izledi.

Ücretsiz ulaşım hakkından faydalanan 65+ yaştaki şahısların oranı %38,2 oldu 

Ücretsiz ulaşım hakkından faydalanan 65 ve daha üst yaştaki şahısların oranı %38,2 iken bu oran erkekler için %42,9, bayanlar için %34,4 oldu.

Evde bakım takviyesine gereksinimi olan 65+ yaştaki bireylerin oranı %16,4 oldu

Evde bakım dayanağına gereksinimi olan 65 ve daha üst yaştaki bireylerin oranı %16,4 iken 65-74 yaş kümesindeki bireylerin oranı %10,5, 75 ve daha üst yaştaki bireylerin oranı %26,9 oldu. Meskende bakım takviyesine gereksinim duyan 65 ve daha üst yaştaki erkeklerin oranı %12,3 iken bayanlarda bu oran %19,6 oldu.

Son 12 ay içinde konutta bakım takviyesi almış 65+ yaştaki bireylerin oranı %2,5 oldu

Son 12 ay içinde konutta bakım takviyesi almış 65 ve daha üst yaştaki şahısların oranı %2,5 iken 65-74 yaş kümesindeki bireylerin oranı %1,1, 75 ve daha üst yaştaki şahısların oranı %5,1 oldu. Konutta bakım dayanağı almış 65 ve daha üst yaştaki erkeklerin oranı %1,8 iken bayanlarda bu oran %3,1 oldu.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
vir_sl_
Virüslü
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
Tüik: Araştırma kapsamında 50 ve daha üst yaştaki 29 bin 785 kişi ile ilgili bilgi derlendi

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir